CELE MAI FRUMOASE ORAŞE ŞI DESTINAŢII ALE LUMII
ORAŞE

 1. NEW ORLEANS (V-1)
 2. PEKING (V-2)
 3. ST. PETERSBURG (V-5)
 4. WIEN (V-6)
 5. VENEZIA (V-10)
 6. LAS VEGAS (V-11)
 7. SAN FRANCISCO (V-13)
 8. SINGAPORE (V-16)
 9. HONGKONG (V-20)
 10. TORONTO (V-21)
 11. DUBAI (V-24)
 12. JOHANNESBURG (V-25)
 13. STOCKHOLM (V-26)
 14. ATHINA (V-29)
 15. FLORENZ (V-31)
 16. LISSABON (V-39)
 17. BANGKOK (V-41)
 18. ISTANBUL (V-42)
 19. ROMA (V-43)
 20. MIAMI (V-44)
 21. SHANGHAI (V-47)
 22. BARCELONA (V-49)
 23. CAPE TOWN (V-55)
 24. MEXICO CITY (V-62)
 25. BOSTON (V-68)
 26. NAIROBI (V-74)
 27. PRAHA (V-75)
 28. LONDON (V-79)
 29. AMSTERDAM (V-82)
 30. BERLIN (V-85)
 31. DELHI (V-90)
 32. SALZBURG (V-96)
 33. REYKJAVIK (V-105)
 34. TAIPEI (V-112)
 35. HELSINKI (V-118)
 36. DUBLIN (V-119)
 37. OSLO (V-120)
 38. HAMBURG (V-122)
 39. AMMAN (V-123)
 40. KUALA LUMPUR (V-126)
 41. ABU DHABI (V-134)
 42. SEOUL (V-136)
 43. LHASA (V-137)
 44. MUMBAI (V-138)
 45. BUENOS AIRES (V-142)
 46. RIO DE JANEIRO (V-147)
 47. ANKARA (V-149)
 48. MOSKAU (V-155)
 49. SANTIAGO DE CHILE (V-156)
 50. NYC (V-164)

DESTINAŢII

 1. COSTA DEL SOL (V-104)
 2. KOS (V-114)
 3. WACHAU (V-117)
 4. SALZKAMMERGUT (V-121)
 5. RHODOS (V-81)
 6. ANDALUSIEN (V-83)
 7. SIZILIEN (V-91)
 8. KÄRNTEN (V-107)