Reguli de funcţionare Reglementări Legale


CONDIŢII DE LICENŢIERE A MUZICII:

Folosirea bibliotecilor de muzică Euromusic este supusă prevederilor Legii Drepturilor de autor şi Legilor privind drepturile de proprietate intelectuală (aşa cum sunt ele definite de Convenţia de la Berna), precum şi acordurilor de licenţă încheiate cu Organismul de Gestiune Colectiva (UCMR-ADA). Orice utilizare abuzivă a conţinutului acestui site (de natură muzicală sau nu) în scopuri exterioare utilizării normale a muzicii, cum ar fi descărcarea neautorizată a muzicii în scopuri comerciale şi/sau copierea surselor motoarelor de căutare a muzicii va fi considerată strict ilegală şi, ca atare, supusă aplicării depline a prevederilor legale.

ACORDAREA LICENŢEI

Licenţierea pentru producţii audio-video se obţine pe baza unui contract. Acest document constituie acordul integral dintre părţi, privitor la subiectul tratat în textul acestuia. Toate drepturile care nu vă sunt acordate in mod expres rămân în mod automat la EUROMUSIC. În cazul în care EUROMUSIC nu reclamă un drept sau nu ridică o pretenţie împotriva dvs., acest fapt nu va fi considerat o renunţare la un astfel de drept sau la o astfel de pretenţie şi nici la orice alt drept sau altă pretenţie inclusă în termenii acestui acord.

Nici o modificare a acestui acord nu va avea vreun efect, dacă nu va fi făcută în scris şi semnată de către un reprezentant autorizat al părţilor.

Acest acord va fi considerat divizibil. Dacă, din orice motiv, orice termen sau condiţie sunt considerate ca fiind invalidate, ilegale sau inaplicabile, potrivit prevederilor legilor prezente sau viitoare, o astfel de invaliditate nu va putea împiedica punerea în aplicare şi nici nu va afecta în alt mod termenii şi condiţiile valabile ale prezentului acord, atât timp cât se menţine intenţia iniţială pentru care a fost semnat prezentul acord.

Prezentul Acord se va conduce, va fi interpretat şi aplicat în conformitate cu legile ROMÂNIEI. Părţile consimt la aplicarea jurisdicţiei personale a ROMÂNIEI şi îşi exprimă acordul ca orice proceduri legale generate de prezentul acord să fie efectuate numai pe teritoriul ROMÂNIEI. EUROMUSIC îşi rezervă dreptul de a retrage licenţa acordată, în cazul în care dvs., ca utilizator, încălcaţi prevederile acestui acord.

Copyright© EUROMUSIC Media Solutions. Toate drepturile rezervate.

CONTRACTE LICENŢIERE >> FISA DE PRODUCŢIE – DIFUZARE >>